شرکت‌های تجارتی در انواع مختلفی قابل ثبت هستند که نوع آن در زمان ثبت مشخص می‌شود. این انواع شامل موارد زیر می‌باشند:

  1. شرکت سهامی
  2. شرکت بامسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیرسهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

تبدیل نوع شرکت

برای تبدیل نوع شرکت محدودیت‌هایی وجود دارد و در حال حاضر فقط این سه نوع تبدیل از نظر سازمان ثبت شرکت‌ها مجاز تلقی می‌شود:

  1. تبدیل شرکت سهامی عام به انواع شرکت‌ها (ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  2. تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام (موضوع مواد ۲۷۸ تا ۲۸۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  3. تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

برای تبدیل شرکت خارج از سه نوع فوق، لازم است تا ابتدا شرکت جدیدی تاسیس شود و سپس شرکت قبلی منحل گردد که فرآیندی مشکل و با مسائل پیچیده است. بنابراین بهتر است در زمان ثبت شرکت دقت کافی در نوع شرکت به عمل آید تا بعدا با مشکلات این فرآیند روبرو نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *