در قانون تجارت ایران، برای اینکه بتوانید به کار صادرات یا واردات کالا بپردازید، لازم است تا کارت بازرگانی دریافت نمایید.

صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی با رعایت شرایط و ضوابط به انجام می‌رسد. دریافت کارت بازرگانی می‌تواند به صورت حقیقی یا حقوقی به انجام برسد. برای مثال یک فرد با عنوان تاجر می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند و کار صادرات و واردات را انجام دهد یا یک نفر به عنوان نماینده‌ی یک شرکت تجاری، این کار را انجام دهد.

شرکت‌های خارجی برای ثبت شعبه و نمایندگی در ایران لازم است تا کارت بازرگانی دریافت کنند زیرا ماهیت این طور شرکت‌ها صادرات و واردات است و طبیعی است که به چنین مجوزی نیاز خواهند داشت.